16 Ağustos 2018 Tarihli ve 30511 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––   Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36)

––   154 kV Bağyurdu-Kemalpaşa 380 GIS Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 37)

––   154 kV Ambarlı-Hadımköy EİH Yenileme Projesi Kapsamında Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 38)

––   Diyarbakır İli Ergani İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 39)

––   Diyarbakır İli, Bismil ve Silvan İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 40)

––   4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)

––   Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)

––   Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına, Yılmaz TUNA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/110)

––   Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına, Hayri MARAŞLIOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/111)

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne, Kutluhan TAŞKIN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/112)

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğüne, İsa ATÇEKEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/113)

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne, Emin Sadık AYDIN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/114)

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/115)

––   Strateji ve Bütçe Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine, Mehmet Cüneyt GENÇ’in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/116)

 

YÖNETMELİKLER

––   Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––   Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

––   Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81

 

KURUL KARARLARI

––   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/143] Sayılı Kararı

––   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/141] Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––   Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2018/1 (Değişik İşler), K: 2018/9 Sayılı Kararı

––   Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 Tarihli ve E: 2017/170, K: 2018/77 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri