6 Ağustos 2018 Tarihli ve 30501 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 16)

––  Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Haydar Ali YILDIZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/62)

––  Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Emine ALP MEŞE’nin Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/63)

––  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne, Turan KONAK’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/64)

 

YÖNETMELİK

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri