4 Ağustos 2018 Tarihli ve 30499 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 15)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Diyargaz Diyarbakır 2. Şehir İçi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 14)

––  Saros Körfezi FSRU ve Kara Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Edirne İli, Keşan İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 15)

 

YÖNETMELİK

––  Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri