2 Ağustos 2018 Tarihli ve 30497 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Tunceli Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 7980 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2015/1220 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2015/2850 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2015/8491 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2017/27793 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri