1 Ağustos 2018 Tarihli ve 30496 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 7891 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 17/5/2018 Tarihli ve 2014/19112 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 7/6/2018 Tarihli ve 2014/8875 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/6/2018 Tarihli ve 2014/19954 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri