29 Temmuz 2018 Tarihli ve 30493 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Beykoz Üniversitesi Lojistik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 7978 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri