27 Temmuz 2018 Tarihli ve 30491 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

––  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 12/6/2018 Tarihli ve 2014/3735 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2014/14284 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2017/36197 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri