8 Temmuz 2018 Tarihli ve 30472 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/701      Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

ATAMA KARARLARI

––  Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/40)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/41)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri