4 Temmuz 2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/698        477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

ATAMA KARARLARI

2018/11960    Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Elçi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş’ın Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

––  Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Batman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29)

––  Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

 

KURUL KARARI

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 2018/63 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/10626 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/18240 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2014/5218 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2014/17177 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME:   Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri