29 Haziran 2018 Tarihli ve 30463 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

––  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2018/3)

 

TEBLİĞLER

––  Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti

––  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Çek Takas Sistemini Kurarak İşletmesine İlişkin Karar

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7928 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7931 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/42, K: 2018/48 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/43, K: 2018/49 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/13950 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15/12/2017 Tarihli ve E: 2016/6, K: 2017/5 Sayılı Kararı

––  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 27/12/2017 Tarihli ve E: 2016/1, K: 2017/6 Sayılı Kararı

––  Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/02/2018 Tarihli ve E: 2016/4, K: 2018/1 Sayılı Kararı

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 23/02/2018 Tarihli ve E: 2017/1, K: 2018/2 Sayılı Kararı

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 13/04/2018 Tarihli ve E: 2017/3, K: 2018/3 Sayılı Kararı

––  Yargıtay 3, 8, 14 ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri