26 Haziran 2018 Tarihli ve 30460 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11760      Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11790      Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11793      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 1 Mart 2018 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11811    Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Kalan Bazı Taşınmazların Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11835      Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Birimlerinin Zorunlu Arazi Toplulaştırma Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ve Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2018/11878     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2018/11996     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

––  Başbakan Yardımcılığı ile Kültür ve Turizm ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

––  Türk Dil Kurumu Başkanlığına Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

––  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Havzası Doğal Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

İLKE KARARLARI

––  Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

––  Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri