20 Haziran 2018 Tarihli ve 30454 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11668      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2018/11963      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Ahmet Çağrı ÇİÇEK’in Atanması Hakkında Karar

2018/11964      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2017/36529 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri