19 Haziran 2018 Tarihli ve 30453 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

––  Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/25)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/78, 79, 80 ve 81 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/15358 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/16840 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri