12 Haziran 2018 Tarihli ve 30449 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

––  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi DURSUN’un Seçilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

––  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

––  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

––  Harran Üniversitesi Ata Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Fıstık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Su Biyolojisi ve Ürünleri ile Sualtı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/13)

––  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/75 ve 76 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7892-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 9/5/2018 Tarihli ve 2014/15253 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/5/2018 Tarihli ve 2014/18224 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri