9 Haziran 2018 Tarihli ve 30446 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR

2018/11681     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11710     Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu Sistem Kullanıcıları İçin Gizlilik ve Veri Korumasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB)

––  112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Ayrı Teknik Ünitelerinin ve Aksamlarının Tip Onayına Yönelik Teknik Şartlarına ve Deney İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (2017/79/AB)

––  112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

––  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

––  Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7888 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


9/6/2018 tarihli ve 30446 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standardlarına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.