2 Haziran 2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11560   5/6/1980 Tarihli ve 8/984 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları”nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/10939   Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

––  Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

––  Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Konkordato Gider Avansı Tarifesi

––  Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2018/7)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri