1 Haziran 2018 Tarihli ve 30438 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11479   Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/5)

––  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

––  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tebliğ

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-39 ve 40 Sayılı Kararları

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 2018/65, 66, 67 ve 68 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 7880-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 30/05/2018 Tarihli ve 669 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 30/05/2018 Tarihli ve 670 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri