15 Mayıs 2018 Tarihli ve 30422 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2018/11596     Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Maliye Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

––  Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

––  Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Adnan Menderes Üniversitesi Mücevherat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2018/23)

 

KURUL KARARI

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri