12 Mayıs 2018 Tarihli ve 30419 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/05/2018 Tarihli ve 2018/63 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/05/2018 Tarihli ve 7832-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/05/2018 Tarihli ve 7832-2 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/05/2018 Tarihli ve 7832-3 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri