6 Mayıs 2018 Tarihli ve 30413 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

––  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri