3 Mayıs 2018 Tarihli ve 30410 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11636      İzmir-Kemalpaşa Yiğitler Barajı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Mersin Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

––  Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile İlgili 2018/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 1/2/2018 Tarihli ve 2014/3944 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/2/2018 Tarihli ve 2014/4651 Başvuru Numaralı Kararı

 

SAYIŞTAY KARARLARI

––  Sayıştay Genel Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 5418/1 ve 5418/5 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri