29 Nisan 2018 Tarihli ve 30406 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Adalet Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Kültür ve Turizm Bakanlığına Vekâlet Edilmesine Dair Tezkereler

 

ATAMA KARARLARI

––  Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halil AKKANAT’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/7)

––  Başbakan Yardımcılığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri