25 Nisan 2018 Tarihli ve 30402 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/26)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 17 ve 21. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri