21 Nisan 2018 Tarihli ve 30398 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  İzinsiz Faaliyette Bulunan Aile Danışma Merkezleri ile İlgili 2018/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/15)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/15)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 7802-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/04/2018 Tarihli ve 7802-2 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri