20 Nisan 2018 Tarihli ve 30397 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

––  Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/13)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/14)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/172, K: 2018/32 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/120, K: 2018/33 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri