9 Nisan 2018 Tarihli ve 30386 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2018/11487   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri