8 Nisan 2018 Tarihli ve 30385 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

The issue that one discovers is that you don’t have the time in the world to find this type of job done, and you may have to bring it out of the newspaper to

Some publications also teach you how to develop

When hiring an https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/24/2198954/0/en/4-Best-Research-Paper-Writing-Services-Top-USA-Paper-Writers-Among-69-Tested-Review-by-Halvorson.html internet business, be sure you choose one with testimonials from their previous customers.

your own style of writing.

the publisher for printing, therefore, it may take some time.

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

––  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri