7 Nisan 2018 Tarihli ve 30384 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

––  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Saffet KÖSE’nin Atanması Hakkında Karar (No: 2018/6)

2018/11425      Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Elçi Şebnem CENK’in Ekvator Ginesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2018 Tarihli ve 7760-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2018 Tarihli ve 7760-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri