1 Nisan 2018 Tarihli ve 30378 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Düzce Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri