28 Mart 2018 Tarihli ve 30374 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11465      Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2018/11481      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2018/11483      Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakülte Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Suat CEBECİ’nin Atanması Hakkında Karar (No: 2018/4)

2018/11229      Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

2018/11426      Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Olarak Yılmaz AKÇİL’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2018/11505      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliklerine Ait Atama Kararı

—   Başbakan Yardımcılığı ile Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/1)

—  Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)

—  Su Isıtıcıları, Sıcak Su Tankları ve Su Isıtıcısı ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/2)

—  Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/4)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/17)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/18)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/19)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/20)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 21/2/2018 Tarihli ve 2014/15355 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2015/1668 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri