24 Mart 2018 Tarihli ve 30370 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11419      Bazı Alanların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11421      Bazı Alanların Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11424     Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar

2018/11427     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2018/11430    Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Doyran ve Kızılcaören Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11445     Ankara İlinde Tesis Edilecek Hidroelektrik Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11446     İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Tesis Edilecek Jeotermal Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazın Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11448     Antalya İlinde Tesis Edilecek Küçükköy Güneş Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2018/3)

—   2018 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2018 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/12)

—   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2018 Tarihli ve 7737-7 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/03/2018 Tarihli ve 7753 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri