18 Mart 2018 Tarihli ve 30364 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (ASAUM)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/2)

—   Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Standartlar Listesine İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—   Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/03/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de,2018/11275 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yayımlanmıştır.