15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7101  İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11226      Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi İsmiyle Bağlı Ortaklık Kurulması Hakkında Karar

2018/11261      Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2018/11262      Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Somali’de Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sudan’da Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Filipinler’de Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2018/11265      Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde “Avyacık Nusratlı Grubu İçme Suyu Hizmet Birliği"nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2018/11351      İstanbul İlinde Bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunun Merkezinin İzmir’e Taşınması ve Adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/11352      Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

2018/11353      Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11355     Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplasmanı Projesinde Kesim II’nin İlk 7 Kilometrelik Kısmında Projenin Revize Edilmesi Nedeniyle Yeniden Belirlenen Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11359      Aliağa LOOP Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Manisa İli, Merkez İlçesi ve İzmir İli, Aliağa İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11368      Van İli, İpekyolu İlçesi, Şerefiye ve Çarşı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11394     Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun Bağlantısının Değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması ve Adı Geçen Yüksekokulun Kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2018/11447      Erzurum İlinde Tesis Edilecek Kızılcık Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2018/11325     Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2018/11347     Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2018/10)

 

KURUL KARARI

— 2 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/8 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/9 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/10 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/11 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/12 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/13 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/14 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/03/2018 tarihli ve 30361 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.