8 Mart 2018 Tarihli ve 30354 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7097      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

—  Türkiye Wushu Federasyonunun İsminin, Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

—  Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 24/1/2018 Tarihli ve 2014/15732 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/2/2018 Tarihli ve 2014/15910 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri