23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik

—   Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik

—   Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7689-1 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7689-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2017 Tarihli ve 2014/5974 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 7/2/2018 Tarihli ve 2015/15316 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri