21 Şubat 2018 Tarihli ve 30339 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2018 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7718 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2017 Tarihli ve 2014/14498 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09/02/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri