10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/11182      Bazı Alanların “İstanbul Sabahattin Zaim İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11183      İmralı Hava Askeri Yasak Bölgesinin Dikey Yükseklik Sınırının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2018/11186      İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy, Çengel Ferah ve Çengel Küplüce Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11188      T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2018/11189      Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2018/11190      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11193      Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından İhale Edilen “Akçagöze-Başpınar Varyantı Yapım İşi” Kapsamında İş Artışına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2018/11286      Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/11180      Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/11181      Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

 

DÜZELTME: İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri