9 Şubat 2018 Tarihli ve 30327 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Aile, ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

—  Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik

—  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 30/11/2017 Tarihli ve 2014/20411 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2017 Tarihli ve 2014/15001 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/1/2018 Tarihli ve 2014/17994 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri