8 Şubat 2018 Tarihli ve 30326 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/02/2018 Tarihli ve 7710 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/02/2018 Tarihli ve 7711 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/02/2018 Tarihli ve 7679 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve E: 2016/195, K: 2017/158 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2016/179, K: 2017/176 Sayılı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Başkanlar Kurulunun 2018/1 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri