1 Şubat 2018 Tarihli ve 30319 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/1)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/2)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/3)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/5)

—  Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/01/2018 Tarihli ve 7660 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 21/12/2017 Tarihli ve 2016/25189 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 21/12/2017 Tarihli ve 2017/5974 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2018 Tarihli ve 2014/5584 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 8 ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri