23 Ocak 2018 Tarihli ve 30310 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2017 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2017 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2017 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/01/2018 Tarihli ve 2018/05 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/01/2018 Tarihli ve 2018/06 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 Tarihli ve 7649-1 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 Tarihli ve 7649-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2016/125, K: 2017/143 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2017/175, K: 2017/175 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri