20 Ocak 2018 Tarihli ve 30307 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10971    Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10998    Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11000    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/11023    Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/11074    İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11093    Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/11115    2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11133    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar

2017/11140    Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespiti Hakkında Karar

2017/11141    Bazı Alanların Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11142    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/11143    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/11145    Bazı Alanın Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/11146    İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11147    Türkiye’nin Otomobili Projesi Kapsamındaki Çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Koordinasyonunda Yürütülmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/11100    Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/11152    Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/11157    Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik

—   Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

—   Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—   Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—   Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-26 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 19/01/2018 Tarihli ve 37 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 19/01/2018 Tarihli ve 38 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri