8 Ocak 2018 Tarihli ve 30295 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolu Taşıma Yönetmeliği

—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri