31 Aralık 2017 Tarihli ve 30287 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2018 Yılı Tarifesi

—  Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/34)

—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların  Artırılmasına İlişkin Tebliğ

—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


31/12/2017 tarihli ve 30287 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2017 tarihli ve 30287 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2017 tarihli ve 30287 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2017 tarihli ve 30287 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile İthalat Tebliği yayımlanmıştır.