27 Aralık 2017 Tarihli ve 30283 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/11034   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Hastane Yönetimine Teknik Destek Sağlanmasına Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/11035   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Bir Tıbbi Ekipman Bakım ve Kalibrasyon Merkezine Yardımcı Olmak Üzere Teknik Destek Sağlanmasına Dair Çalışma Protokolü ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Irak Ulusal Sağlık Sistemine Destek Sağlanması ve Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/11043   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Tıbbi Tecrübe Alışverişinin Düzenlenmesine Dair Çalışma Protokolü, Iraklı Sağlık Personelinin Türkiye’de ve Irak’ta Eğitimine Dair Çalışma Protokolü ve İlaç, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Ticaretinin Teşvikine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/11048   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Konut Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2017/11121   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2017/11123   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

—   Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 26/12/2017 Tarihli ve 1817 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

—   Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

—   İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

—   Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

—   Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/12/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 ve 294 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 28/9/2017 Tarihli ve E: 2014/101, K: 2017/142 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/11/2017 Tarihli ve 2014/7469 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri