26 Aralık 2017 Tarihli ve 30282 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10827    Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Fevziye Mahallesi ve Gölbaşı İlçesi, Hallaçlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10831    Bazı Alanların ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10832    Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karataş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10838    Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11024    Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2017/11104    Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11105    Bazı Alanların Konya Derbent Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/51)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/12/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-276 ve 277 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2016/132, K: 2017/154 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri