22 Aralık 2017 Tarihli ve 30278 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Araştırma, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2017 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/97, K: 2017/148 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/132, K: 2017/149 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/11/2017 Tarihli ve 2014/20527 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri