16 Aralık 2017 Tarihli ve 30272 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kalkınma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

—   Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)

—   2017 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2017 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2017 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240)

—   Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/12/2017 Tarihli ve 7492 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 Tarihli ve 7510, 7511, 7513, 7514, 7515, 7516-1, 7516-2, 7516-3, 7516-4, 7516-5, 7516-6, 7516-7, 7516-8, 7516-9, 7516-10 ve 7516-11 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


16/12/2017 tarihli ve 30272 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Tebliğler yayımlanmıştır.