15 Aralık 2017 Tarihli ve 30271 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-26)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29)

—  Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/12/2017 Tarihli ve 7627 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2017/113, K: 2017/157 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri