12 Aralık 2017 Tarihli ve 30268 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7062     Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

TBMM KARARI

1172     Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bir Mali Yıl İçinde Tamamlanması Mümkün Olmayan Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Alımlarının Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

—  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/41)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/47)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/48)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/49)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2013/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/20 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2014/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/21 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2014/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/22 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2014/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/23 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

DÜZELTME: Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri